RELACJE INWESTORSKIE

List do akcjonariuszy

Pismo od zarządu do akcjonariuszy Madmind Studio S.A.

Link