RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % udział głosów na WZA
Playway S.A. 7 184 500 59,88% 7 184 500 59,88%
Tomasz Dutkiewicz 857 000 7,14% 857 000 7,14%
Jakub Trzebiński 792 725 6,61% 792 725 6,61%
Pozostali 3 163 775 26,37% 3 163 775 26,37%
Razem 11 998 000 100% 11 998 000 100%