RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat

 

Główni Akcjonariusze Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % udział głosów na WZA
Playway S.A. 7 184 500 59,88% 7 184 500 59,88%
Tomasz Dutkiewicz 607 000 5,06% 607 000 5,06%
AMM Management sp. z o.o. 1 201 000 10,01 % 1 201 000 10,01%
         
Łączna liczba akcji 11 998 000 100% 11 998 000 100%