RELACJE INWESTORSKIE

Kalendarz inwestora

• raport roczny za 2022 r. - 21 marca 2023 r.
• raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
• raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.