RELACJE INWESTORSKIE

Walne zgromadzenia

2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Zarząd spółki pod firmą Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.

 

W załączeniu:

- informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- pełna treść ogłoszenia
- projekty uchwał
- formularz do głosowania przez pełnomocnika.


 

1. Walne zgromadzenie odbyło się dnia 16 marca 2021 roku.