RELACJE INWESTORSKIE

Walne zgromadzenia

3. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Zarząd spółki pod firmą Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek - Nowacka Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.
 
W załączeniu:
 

2. Walne zgromadzenie odbyło się dnia 30 czerwca 2022 roku.

1. Walne zgromadzenie odbyło się dnia 16 marca 2021 roku.