RELACJE INWESTORSKIE

Newsletter #10 2022

Zobacz prezentację video na youtube

W ubiegłym miesiącu zakończyliśmy modernizację sprzętu. Wymianie uległy komputery, które nie zapewniały komfortowej pracy nad naszymi aktualnie tworzonymi projektami.
W dniu dzisiejszym, odbyło się także szkolenie oraz instalacja  systemu Xsens, służącego do nagrań mocap w wysokiej jakości.

Całkowity koszt modernizacji sprzętu wyniósł około ~490tyś zł.
Pomimo poniesionych wydatków dodatkowych, oraz zwiększeniu liczebności zespołu, bieżące koszta operacyjne spółki w całości pokrywane są przez miesięczne zyski z tytułu sprzedaży gier Succubus oraz Agony i Agony Unrated.

Ponadto spółka posiada większe zapasy finansowe na swoich kontach bankowych oraz w należnościach, niż miało to miejsce w drugim kwartale 2022 roku.


Obecnie nasz 40 osobowy zespół prowadzi prace nad kilkoma projektami równocześnie, które realizowane są wewnętrznie przez dedykowane im teamy.
Aktywnie działa również „Team Afterhours”, przygotowując materiały video dla dwóch nowych gier, celem opublikowania ich podczas grudniowej prezentacji na wydarzeniu Madnight 2022: Horror Showcase.  

Paranoid

Demo gry prezentowane jest na zamkniętych pokazach, podczas Game Industry Conference (GIC). Spółka poszukuje globalnego, konsolowego wydawcy dla gry, który odpowiadał będzie wyłączenie za wersję konsolową, pozostawiając wersję PC na koncie wydawniczym Madmind Studio.

Jednocześnie zaznaczamy, że spółka rozważy inne propozycje wydawnicze, jeśli okażą się korzystne dla widoczności gry w mediach (Exclusive).
Nowe materiały z Paranoid spółka planuje opublikować w grudniu bieżącego roku, wraz z zamkniętymi testami beta dla wybranych graczy. Celem testów będzie zebranie feedbacku od graczy, oraz w konsekwencji, wdrożenie poprawek do dema i opublikowanie go dla wszystkich graczy, podczas Steam Next Fest w 1Q  2023 roku. 

Paranoid będzie pierwszym projektem, w którym zastosowane zostaną nagrania mocap z wykorzystaniem systemu Xsens. Dla zapewnienia realizmu walki oraz egzekucji wrogów, zaprosiliśmy do współpracy instruktorów Krav Maga.

Help Me!

Tytuł którego kampania kickstarterowa miała rozpocząć się we wrześniu, oczekuje na ostatnie poprawki developera (wersja demonstracyjna).
Developer oficjalnie przeniósł swoją siedzibę na Cypr, fizycznie jednak nadal znajduje się w Rosji. W związku z przeprowadzaną w ostatnim czasie mobilizacją wojsk, część zespołu zmuszona była opuścić kraj, nie mogąc w tym czasie pracować nad poprawkami do gry.
Developer oświadczył, że większość zespołu w ciągu najbliższych miesięcy planuje emigrację, co w późniejszym okresie, skutkować będzie łatwiejszą komunikacją, przepływami pieniężnymi oraz wyeliminuje sytuacje takie jak powyższa.

W opinii spółki, demo gry jest gotowe w 95% i wymaga jedynie kilku drobnych poprawek, które powinny zostać wprowadzone w ciągu najbliższych tygodni, umożliwiając tym samym przeprowadzenie zbiórki Kickstarter na przełomie listopada/grudnia.

Succubus

We wrześniu wydaliśmy nowy dodatek do gry – „Onoskelis DLC”.

Niestety pomimo szybkiego odrobienia kosztów produkcji oraz dobrej sprzedaży Bundle, DLC nie okazało się tak popularne jak liczyliśmy.
Winę tego upatrujemy w zbyt wysokiej cenie dodatku, w związku z czym Onoskeils DLC objęte zostanie dużą zniżką podczas zbliżającego się Halloween 2022.

We wrześniu, sprzedaliśmy ponad 10tyś kopi gry oraz ponad 11,5tyś DLC

Poza tymczasowymi obniżkami cen, z okazji Halloween przygotowaliśmy również darmową aktualizację dla gry Succubus, która poza poprawkami, zaoferuje graczom również nową zawartość tematyczną. Bezpłatnej aktualizacji towarzyszyć będzie również dodatkowe, płatne DLC z nowymi zbrojami dla głównej Bohaterki.

Przed wydaniem kompletnej edycji gry w grudniu (Succubus: Ultimate Edition), wraz z nowym, dużym DLC,  planowana jest również dodatkowa, darmowa aktualizacja gry w listopadzie, dodająca nową zawartość.

Console Labs S.A. odpowiadające za konsolową wersję Succubus, poinformowało o wysłaniu gry do certyfikacji Sony, podtrzymując tym samym chęć wydania Succubus na konsolach w Q4 2022.
Gra czeka również na oficjalny rating od IARC, który wykorzystany zostanie między innymi do tego by umożliwić premierę PC-towej wersji gry na platformie Epic Store.


Succubus: Hellish Orgy VR


Zespół VR odpowiedzialny za ten projekt, ukończył prace nad wersją beta.
Obecnie wdrażany jest feedback zebrany podczas prezentacji gry. 

Do pomocy nad ostatnim etapem produkcji zaangażowane zostały dodatkowe osoby z Madmind Studio, w celu podniesienia jakości wizualnej projektu oraz wprowadzeniu dodatkowych funkcjonalności.

Premiera gry przewidziana jest na Q4 2022.

Agony VR

Developer odpowiedzialny za port gry na platformy VR, poinformował o planach wysłania projektu do Playway Testing Center, jeszcze w październiku 2022 roku, podtrzymując tym samym chęć wydania gry w Q4 2022.

Agony: Lords of Hell

Trwają prace nad demem gry, które zostanie opublikowane oraz rozesłane do mediów branżowych i youtuberów, podczas kampanii kickstarter w lutym 2023 roku.
Podczas wydarzenia Madnight 2022: Horror Showcase, odbędzie się również prezentacja rozgrywki  w Agony Lords of Hell.

Tormentor

Trwają prace nad systemem nawigacji oraz interfejsem gry. Projektowane są również kolejne lokacje dla trybu Manhunt oraz trybu fabularnego.
Niebawem rozpoczną się nagrania mocap tortur oraz egzekucji z wykorzystaniem systemu Xsens.

Sanctus

Trwają przygotowania do ogłoszenia gry w grudniu 2022 roku.

Kolejne relacje inwestorskie planujemy publikować w każdy pierwszy piątek nowego miesiąca.
Zachęcamy również do zadawania pytań, na które będziemy starali się odpowiadać zbiorczo, w ramach relacji inwestorskich.  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

/ Madmind Studio